Sökning: "vad är mrp"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är mrp.

 1. 1. Simuleringsbaserad material och produktionsstyrning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Miroljub Djordjevic; Johan Häggqvist; [2011]
  Nyckelord :Simulering; produktionsplanering; kapacitetsberäkningar; logistik; MRP; CRP;

  Sammanfattning : Gruppen Kvantitativ Logistik (KL) vid Linköpings Universitet har under en längre tid efterfrågat en simuleringsbaserad utbildningsmiljö där produktionsplanering kan upplevas i form av planering, omplanering och kapacitetsberäkningar. Denna utbildningsmiljö ska framförallt användas för att utbilda andra studenter inom produktionsplanering. LÄS MER

 2. 2. Planeringsstrategi för rör- och svetsavdelningen – vid Saab Aerosystems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Martin Waldemarsson; Gustav Österström; [2008]
  Nyckelord :planeringsstrategi; produktionslogistik; parametersättning; flödesanalys; ledtidsreduktion; kapitalbindning; planeringssystem;

  Sammanfattning : Saab Aerosystems är en affärsenhet inom Saab-gruppen. Stridsflygplanet JAS 39 Gripen är huvudprodukten och den kompetens som används till Gripen nyttjas också till andra produktområden såsom obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildningar, simulatorer och nätverksbaserade försvar. LÄS MER

 3. 3. Reducering av ledtider samt framtagande av kalkylmodell

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingProduktionsteknik

  Författare :Marcus Birgersson; [2008]
  Nyckelord :Ledtider; 5S; Kantpress; Kalkylsystem;

  Sammanfattning : Rimaster Kisa AB is a member of the Rimaster Group, the corporation was bought from Samhall AB in January 2007. The corporation is producing mechanichs needed by the Rimaster group as well for external costumers. Samhall AB is now functioning as a provider of labor for Rimaster Kisa, as the company is hiring personnel from Samhall AB. LÄS MER

 4. 4. Styrning av råvarulager och förbättrat materialflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Fredrik Östman; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Lagerstyrning; MRP; beställningspunkt; återfyllnadsnivå; Bill of Materials; partiformning; säkerhetsmekanismer materialflöde; fabrikslayout; processflödesanalys; processflödesschema; layoutflödesdiagram; Ekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört vid Ahlstrom Cores AB som tillverkar spirallindade pappershylsor vid tre anläggningar i Sverige. Pappershylsor används främst vid tillverkning av papper av olika kvalitéer och företagets kunder använder då hylsorna till att linda upp det färdiga pappret på. LÄS MER