Sökning: "vad är naturupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden vad är naturupplevelser.

 1. 1. Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Bäck; Annie Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenografisk studie som behandlar förskollärares olika uppfattningar om ämnet utomhuspedagogik. Syftet med vår studie var undersöka utomhuspedagogikens plats och påverkan i förskolan samt vilka förutsättningar som behövs. LÄS MER

 2. 2. Varför bevara natur? : Biologers roll inom bevarandeetik av natur i en antropocentrisk värld

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Umi Wurnell; [2023]
  Nyckelord :Conservation; ethics; ecocentrism; anthropocentrism; biologists; Bevarande; etik; ekocentrism; antropocentrism; biologer;

  Sammanfattning : Även om bevarandebiologi finner sina rötter inom ekocentrismen, är bevarande idag oförnekligt centrerat runt människan och hennes behov. En del forskare menar dock att detta synsätt kan komma att underminera syftet med bevarande. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och delaktighet i friluftslivsföreningar : Hinder och möjligheter för att erbjuda verksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Lehtola; [2022]
  Nyckelord :Disability; accessibility; participation; outdoor recreation; association; municipality; Funktionsnedsättning; tillgänglighet; delaktighet; friluftsliv; föreningar; kommun;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter till en aktiv fritid som personer utan funktionsnedsättning. Denna grupp vistas också mer sällan ute i naturen. Det finns också stora skillnader i hur kommuner och privata aktörer arbetar för att främja en aktiv fritid för denna målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv i grundskolan : En studie om stadsskolor och naturnära skolor

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :David Farkas; Joachim Axelsson Hågevall; [2022]
  Nyckelord :Frilufsliv; skola; natur; landsbygd; idrott;

  Sammanfattning : Det finns ingen definitiv definition av friluftsliv, utan tolkningen av vad som är friluftsliv skiljer sig runt om i samhället. Backman (2004) tydliggör dock en samling av ofta förekommande definitioner. Den första visar att friluftsliv både kan vara en fysisk aktivitet eller enbart en vistelse ute som inte ställer krav på fysik aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Går det åt skogen? En kvalitativ studie om skogsägande, kalhyggen och Sveriges självbild som friluftsland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Stella Michaelsdotter; [2022]
  Nyckelord :Private forest owners; Sweden; forest methods; cutting; recreation; forestry; biodiversity; social values; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish forestry sector has been dominated by clear-cutting methods for many decades and wood production has been of great importance for the economic development. Forests and its social values have also formed an important basis for the country’s identity with its recreation opportunities. LÄS MER