Sökning: "vad är omsorgskvalitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är omsorgskvalitet.

 1. 1. God vårdkvalitet inom äldreomsorgen : Vilka kvalitetskrav ställer kommuner på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Koski; [2013]
  Nyckelord :quality of care; elderly care; home care; system of choice; Vårdkvalitet; Äldreomsorg; Hemtjänst; Valfrihetssystem;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer i Sveriges befolkning ökar, vilket leder till större behov av väl fungerande äldreomsorg. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen oberoende om den utförs i offentlig eller privat regi. LÄS MER

 2. 2. Case Management : Sjuksköterskans uppfattning om arbetsmodellens effekt för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ilona Hilmersson; Minda Rundqvist; [2013]
  Nyckelord :Abuse; case management; dependence; mental disorder; psychiatric nursing; Beroende; case management; missbruk; psykiatrisk omvårdnad; psykisk störning;

  Sammanfattning : Syftet med denna pilotstudie var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar som Case Managers uppfattar effekterna av denna arbetsmodell avseende medicinsk vård, social situation, missbruk, vård- och omsorgskvalitet samt samordning för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning. Metoden var kvantitativ och genomfördes med en webbenkät. LÄS MER