Sökning: "vad är omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden vad är omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Jag önskar jag vore en bläckfisk : Utebliven vård i relation till underbemanning av sjuksköterskor på sjukhus - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wide Johanna; Eriksson Mikaela; [2020]
  Nyckelord :Underbemanning; utebliven vård; patientsäkerhet; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utebliven vård är ett globalt och relativt outforskat fenomen. Idag redovisar 20 av 21 regioner brist på sjuksköterskor. Antalet patienter per sjuksköterska ökar, vilket leder till att kravet på den enskilda sjuksköterskan växer. LÄS MER

 2. 2. Musik och dess inverkan på oro i samband med anestesi och operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josephine Fischhaber; Bjarne Larsson Albèr; [2020]
  Nyckelord :music; anxiety; nursing; nursing intervention. surgery; anesthesia; stress; musik; oro; omvårdnad; omvårdnadsintervention; operation; anestesi; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att det är vanligt att uppleva oro inför en operation och anestesi. Oro kan präglas av nervositet, oroliga tankar och fysiologiska reaktioner. De fysiologiska reaktionerna är de samma som vid en stressreaktion, vilket kan påverka den intra- och postoperativa utgången. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av musik och massage för äldre med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Biresev; Mikaela Jirborg; [2020]
  Nyckelord :agitation; anxiety; dementia; literature review; massage; music; agitation; demens; litteraturöversikt; massage; musik; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 130 000 till 150 000 människor med en demenssjukdom och 20 000 till 25 000 insjuknar årligen. Beteendemässiga- och/eller psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) inkluderar bland annat depression, oro/ångest, agitation, aggression samt sömnsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans omvårdnadsåtgärder vid oro hos äldre personer i kommunens hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Arnling; Helena Åkerdahl; [2020]
  Nyckelord :äldre personer; oro; distriktssköterska; kommunens hemsjukvård; omvårdnadsåtgärder; intervjuer;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer i samhället ökar och som distriktssköterska i kommunens hemsjukvård är kunskap om de äldre patienterna och deras psykiska hälsa viktig. Många äldre personer som bor hemma lider av oro och distriktssköterskan möter dessa patienter och ansvarar för omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Användbarheten av bedömningsinstrument för att identifiera sköra äldre på en akutmottagning : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Grahn; Jennifer Winther; [2020]
  Nyckelord :emergency department; frail older; literature review; nurse; patient safety; akutmottagning; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; sköra äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sköra äldre definieras som en äldre person med ökad sårbarhet och därmed förhöjd risk att utsättas för vårdskador i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att känna till begreppet skörhet och att kunna identifiera skörhet hos äldre personer för att ge den äldre patienten en patientsäker vård samt minska risk för vårdskada. LÄS MER