Sökning: "vad är opartisk"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden vad är opartisk.

 1. 1. Rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen - En analys av begreppet ”Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Anderberg Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 the system for the assessment process within the Swedish sickness benefit was changed, into the rehabilitation chain. Within the rehabilitation chain, there are different stages of assessing the individual’s capacity for work. The different stages of assessments are enforced by law. LÄS MER

 2. 2. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER

 3. 3. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isabell Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Små avlopp; Miljölagstiftning; Kommun; Tillsyn; Utmaningar;

  Sammanfattning : Enskilda avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll, är ett aktuellt ämne som uppmärksammats mer och mer på senare år. Många avlopp klarar inte de krav på rening som finns idag vilket innebär att de kan bidra till miljö- och hälsoproblem som övergödning, smittspridning och spridning av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 4. 4. Europakonventionens krav på oavhängiga och opartiska lekmannadomare - En jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; komparativ rätt; folkrätt; nämndemän; Schöffen; artikel 6.1 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lekmannadomare förekommer i många rättsordningar som är anslutna till Europakonventionen. I Sverige utses nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. LÄS MER

 5. 5. Människan som bevisvärderare - en kognitivt rättsvetenskaplig studie av erfarenhetssatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Carlsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; bevisvärdering; erfarenhetssatser; kogntionspsykologi; socialpsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the evaluation of evidence is free which means it is not governed by legal rules. When evaluating evidence, the judge uses what the legislator refers to as common knowledge theorems (“allmänna erfarenhetssatser”), which enables the evidence to be put in context. LÄS MER