Sökning: "vad är organisationsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden vad är organisationsnivå.

 1. 1. “Kommunikationen betyder ju allt, det är ju A och O [...]. Det är en frihet för alla att kunna kommunicera?” : En kvalitativ studie om hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Antoft; Frida Gannby; [2021]
  Nyckelord :Accessible learning environment; Augmentative and alternative communication; Communication methods; Communication tools; Languages; Social contexts; Special education teachers; Special school; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikationsmetoder; Kommunikationsverktyg; Sociala sammanhang; Speciallärare; Språk; Särskola; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder som gynnar kommunikationsutveckling för elever på särskolan. Vidare belyses vilka sociala sammanhang och verktyg som används för att främja kommunikationen för elever i särskolan. LÄS MER

 2. 2. Skolutvecklingens olika betydelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lundén; [2021]
  Nyckelord :kollegialt lärande; skolutveckling; specialpedagog; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Abstract Lundén, Annika (2021). Skolutvecklingens olika betydelser. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Syfte och frågeställning Syftet med aktuell studie är att undersöka vad begreppet skolutveckling innebär för olika professioner. LÄS MER

 3. 3. Elevers berättelser om matematik : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :ola tindberg; [2021]
  Nyckelord :Elevperspektiv; livsberättelser; matematiksvårigheter; matematikångest; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tindberg, Ola (2018). Elevers berättelser om matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Informationsflödet : - olika aktörers förståelse av övergången och överlämningen mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Elin Pihl Persson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; informationsanvändande; specialpedagogik; övergång; överlämning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Pihl Persson, Elin (2021). Informationsflödet - olika aktörers förståelse av övergången och överlämningen mellan förskola och förskoleklass. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar om specialpedagog som profession - En kvalitativ intervjustudie av två kommunala styrkedjor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Sandberg; Therese Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagog; kommunal styrkedja; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få kunskap kring vilka föreställningar omspecialpedagog som profession som förekommer i två kommunala styrkedjor. Vår studiebaserades på en styrkedja med positionerna; politiker i utbildningsnämnden, förvaltningschef,områdeschef och rektor. LÄS MER