Sökning: "vad är perception psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden vad är perception psykologi.

 1. 1. Möt gud och må bättre - en kvalitativ undersökning om psykedelikas effekter på välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edvin Englund; David Zinkell; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The research on psychedelics and their effects on well-being and as a treatment for mental illness is growing fast. The research has been mostly quantitative, but qualitative efforts are catching up. LÄS MER

 2. 2. Gudomlig anatomi : Skönhetens form och perception (ideal, kropp, medvetandet)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Eyvaa Olsson; [2022]
  Nyckelord :“livsåskådning”; “skönhet”; “alltet”; “element”;

  Sammanfattning : "Gudomlig anatomi" meaning “Divine anatomy”, is an art-scientific study of the divine portrayedthrough the human body. In this essay, I examine the form and perception of beauty in directrelation to ideals surrounding the body and its consciousness. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. ”Rädsla i polisrollen är ju en vardag” : En explorativ studie om upplevelse av rädsla hos svenska poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lydia Sundh; Åsa Edvall; [2021]
  Nyckelord :Rädsla; poliser; yrkesroll; poliskultur; privatliv;

  Sammanfattning : Poliser i yttre tjänst är en yrkesgrupp som dagligen hanterar situationer som kan anses farliga och där allmänheten behöver hjälp. Det är dock oklart hur poliserna upplever sin egen rädsla och hanterar den i yrkeslivet. LÄS MER

 5. 5. Hjärnan - Vän eller fiende? En studie i tankens roll och hur den mentala inställningen påverkar övande och framförande av musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sofie Knese; [2021]
  Nyckelord :Övning; Kognition; Klarinett; Motivation; Hälsa; Utveckling; Practice; Cognitive science; Clarinet; Health; Progress; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie kommer från min egen musikutbildning och de hinder jag stött på vilka främst varit av en psykologisk karaktär. Det antyder att musikern stöter på många dolda problem men också att vi har mycket dold potential som vi inte använder. LÄS MER