Sökning: "vad är produktionsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är produktionsflöde.

 1. 1. Simulation of solidification and cooling of a casting product using COMSOL Multiphysics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Tom Allen; [2019]
  Nyckelord :Heat transfer; casting; phase change; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the cooling and solidification processes for a Valmet Foundry product have been simulated in order to shorten the cooling time. The study has also been done in cooperation with RISE Swecast in Jönköping, as a part of finding ways to make casting procedures more energy efficient. LÄS MER

 2. 2. A Practical Lean Analysis : Streamlining a production system for scalable manufacturing

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Henriette Börjesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är gjord i samarbete med ett företag som arbetar med att producera fryst mat för hundar. Företaget har stora ambitioner och för att möjliggöra en skalbar produktion behöver företaget effektivisera sina processer. LÄS MER

 3. 3. Achieving New Standards in Prosthetic Socket Manufacturing

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Arman Tommy Gharechaie; Omid Darab; [2019]
  Nyckelord :Prosthetic Socket; Transradial Socket; Additive Manufacturing; Prosthesis Cooling; Targeted Muscle Reinnervation; Thermal Management of Lower-Limb Prosthesis; 3D-Scanning; 3D-Printing; Electromyography; Underarmsprotes; Transradial Protes; Additiv Tillverkning; Proteskylning; Targeted Muscle Reinnervation; värmehanteringssytem för underarmsprotes; 3D-skanning; 3D-utskrift; elektromyografi;

  Sammanfattning : Preface: The research about product development of a prosthetic socket was conducted by two students from Mälardalen University, department of Innovation, Design, and Technology. Background: The most recent public survey shows that an estimated 5 million people in China are amputees, out of which a significantly large portion are below-elbow amputees. LÄS MER

 4. 4. En kapacitetsstudie i en tillverkande verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Behzad Crnalic; Philip Adilson; Dilaver Saronjic; [2018]
  Nyckelord :Produktionsstyrning; Produktionsflöde; Produktionskapacitet; Maskinkapacitet; Volymförändring; Kapacitetsbehärskning; Flödeskarta; Lean;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att skapa förståelse för vad som ska tas hänsyn till vid beräkningar av produktionskapaciteten. Målet med studien är att skapa ett underlag för produktionen med en kapacitetsbehärskning och framtida volymförändringar. LÄS MER

 5. 5. Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olof Johansson Klang; [2017]
  Nyckelord :Lean Construction; Last Planner System; NCC Projektplanering; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. LÄS MER