Sökning: "vad är produktionsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är produktionsflöde.

 1. 1. Simulation of solidification and cooling of a casting product using COMSOL Multiphysics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Tom Allen; [2019]
  Nyckelord :Heat transfer; casting; phase change; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the cooling and solidification processes for a Valmet Foundry product have been simulated in order to shorten the cooling time. The study has also been done in cooperation with RISE Swecast in Jönköping, as a part of finding ways to make casting procedures more energy efficient. LÄS MER

 2. 2. En kapacitetsstudie i en tillverkande verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Behzad Crnalic; Philip Adilson; Dilaver Saronjic; [2018]
  Nyckelord :Produktionsstyrning; Produktionsflöde; Produktionskapacitet; Maskinkapacitet; Volymförändring; Kapacitetsbehärskning; Flödeskarta; Lean;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att skapa förståelse för vad som ska tas hänsyn till vid beräkningar av produktionskapaciteten. Målet med studien är att skapa ett underlag för produktionen med en kapacitetsbehärskning och framtida volymförändringar. LÄS MER

 3. 3. Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olof Johansson Klang; [2017]
  Nyckelord :Lean Construction; Last Planner System; NCC Projektplanering; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. LÄS MER

 4. 4. En lean ökning av flödeskapacitet Kapacitetsökning på produktionsflöde hos IMI Hydronic Engineering med hänsyn till principer inom Lean produktion

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Petra Forsmark; Nathalie Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Produktionsökning; Flödeseffektivitet; Flödesflexibilitet; Värdeflödesanalys; Slöseri; Kapacitetsberäkning; Nettokapacitet; Lean produktion;

  Sammanfattning : E2015:030, Att skapa tillförlitliga, effektiva och flexibla produktionssystem är en utmaning som många tillverkande företag har framför sig för att bibehålla konkurrenskraft i dagens samhälle. IMI Hydronic Engineering är ett av de företag som tillämpar idéer och verktyg inom Lean produktion för att möta de hårdnande krav som ställs. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av internt logistikflöde på Aven Rabbalshede AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Madelene Bjurbäck; Simeon Nordberg; [2013]
  Nyckelord :Internal logistics; Lean Production; bachelor s thesis; improvement; change; production flow; warehousing; mapping; case study; Intern logistik; Lean Production; logistik; examensarbete; förbättring; förändring; produktionsflöde; lagerhållning; kartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Aven Rabbalshede AB i syfte att kartlägga företagets dåvarande situation i dess interna logistikflöde, för att sedan lägga fram förbättringsförslag som kan implementeras för att förbättra detta flöde. Målet var att reducera trucktrafiken i fabriken med minst tio procent. LÄS MER