Sökning: "vad är produktkoncept"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är produktkoncept.

 1. 1. Användarstudie och produktdesign för att förstå och möta mänskliga behov på aktivitetsbaserade kontor.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Sundström Konradsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta masterexamensarbete var att studera aktivitetsbaserade kontor, så kallade AB-kontor, och därefter utveckla ett produktkoncept för EFG (European Furniture Group) som förbättrar AB-kontor för de anställda och därmed förbättrar företagets produktivitet. Projektet startade med att en bakgrundsstudie genomfördes för att ta del av vad tidigare studier och experter säger om AB-kontor. LÄS MER

 2. 2. Redesign of an industrial air treatment product.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :BRITTNEY NICOLE ARTHUR CABRERA; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ozonetech is a Swedish company that develops and markets systems and solutions based on their own ozone generating technology. This technology is used to purify, disinfect and deodorize air and water, providing benefits for the food processing industry, real estate, commercial kitchens, as well as retail. LÄS MER

 3. 3. Produktkoncept för dubbelhaspel : Effektivisering inom stålindustrin vid hantering av plåt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Product concept; concept; product development; metal coil; steel industry; industry; sheet metal; sheet metal coil; metal; design; product design; Produktkoncept; koncept; produktutveckling; dubbelhaspel; haspel; stålindustri; industri; plåt; design; industridesign; produktdesign;

  Sammanfattning : Produktkoncept för en dubbelhaspel för plåt – För effektivisering inom stålindustrin vid hantering av plåt, är ett projekt som genomförts på Karlstads universitet i samarbete med Camatec Industriteknik AB och är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen ’Innovationsteknik och Design’. Projektet handlar om att ta fram ett produktkoncept för en dubbelhaspel. LÄS MER

 4. 4. CIRRATA - ett undersökande materialprojekt med inriktning på lampor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Markus Johansson; [2012-02-13]
  Nyckelord :Corian; mouldability; living; weightless;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete, en lampserie för offentlig inomhusmiljö som utförtsav Markus Johansson, avgångstudent från utbildningen produkt och möbeldesign, Högskolan fördesign och kontaktverk vid Göteborgs universitet.De senaste åren har jag burit med mig tankar kring nya material, dels för att det har blivit en viktigarefråga för mig i mitt arbete om att ta fram nya produkter på marknaden. LÄS MER