Sökning: "vad är projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden vad är projektledning.

 1. 1. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER

 3. 3. BIM i Trafikverket - En kvalitativ undersökning av möjligheter och hinder för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Robin Göransson; [2020]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodell; 3D-modell; Trafikverket. Building Information modeling; 3D-model Swedish Transport Administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : BIM, byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som blir allt vanligare. Det innebär att olika objekt bygger upp en övergripande 3D-modell där man kan finna mängder av information om dessa objekt. Ett objekt kan vara allt ifrån en bropelare till en elstolpe. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet inom projektledning : En kvalitativ studie om hur hållbarhet implementeras och kommuniceras i ett projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rickard Kokkonen; Jesper Persson; [2020]
  Nyckelord :Project management; Sustainability; Decision making; Communication; Projektledning; Hållbarhet; Beslutsfattning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Title: Sustainability in project management - A qualitative study about how sustainability is implemented and communicated in a project. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Rickard Kokkonen and Jesper Persson Supervisor: Benny Berggren and Agneta Sundström Date: 2020 - June Purpose: The aim of this study is from a project management point of view contribute with a deeper understanding on how sustainability is implemented and communicated through all stages of a project and create a theoretical model. LÄS MER

 5. 5. Projektledning : struktur och styrning med checklistor i byggprocessens initiala skede

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annelie Callingsjö; Marcus Harrysson; [2020]
  Nyckelord :projektledning; checklistor; bygg;

  Sammanfattning : Byggprojekt är unika och komplexa och dess livslängd från idéskedet till förvaltning går under namnet byggprocessen. Byggprocessen innehåller många olika moment och kräver kompetent ledning för att nå beställarens mål och för att nå denna kompetens använder sig beställaren ofta sig utav en projektledare. LÄS MER