Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Munksund 5 : En rättsutredning gällande miljöbalkens efterbehandlingsansvar vid en miljöförorening

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Munksund 5; Piteå kommun; SCA; Polluter Pays Principle; PPP; Principen att förorenaren betalar; Miljöbalken; MB; Efterbehandlingsansvar; Miljöförorening;

  Sammanfattning : Munksund 5 är namnet på en timmerbogseringsbåt som sedan år 1964 ligger under vattenytan i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 liter tjockolja kvar i tankarna. Det finns idag ingen registrerad ägare till båten. Sommaren 2018 observerades en stor oljefläck i närheten av båtens position. LÄS MER

 2. 2. Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Hillström; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om internprissättning i allmänhet och så kallade kompensationsinvändningar i synnerhet. Begreppet kompensationsinvändning har kommit att bli ett rättsligt begrepp i skatteprocesser som rör internprissättningsmål. LÄS MER

 3. 3. Gränserna för otillåten missaktning - Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Edsjö; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; hate speech; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to evaluate the predictability of the Swedish law that prohibits the spreading of threats or disdain against certain groups of people, known as hets mot folkgrupp. While hate speech is a commonly used term for such phenomena, its use is not appropriate in this context because of its limited scope. LÄS MER

 4. 4. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
  Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

  Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER

 5. 5. Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Wallin; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; bluffaktura; fakturabedrägeri; vilseledande; ogiltighet; avtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. LÄS MER