Sökning: "vad är rättsutredning"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden vad är rättsutredning.

 1. 11. Due Diligence-undersökning vid offentligt uppköpserbjudande - särskilt om styrelsens ställning och ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Ekdahl; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. LÄS MER

 2. 12. Ansvar för miljöfarliga fartygsvrak

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olof Ekström; [2007-09-25]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : I svenska vatten återfinns ett stort antal fartygsvrak. De allra flesta fartyg som sjunkit under de senaste hundra åren har haft olja som drivmedel, och ett inte obetydligt antal har dessutom haft farlig last ombord. LÄS MER

 3. 13. Inträdesrätt vid finansiell leasing. Konkursboets möjlighet till inträde på leasetagarsidan i gäldenärens finansiella leasingavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sten Brunnström; [2004]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ämnet för arbetet är konkursboets inträdesrätt på leasetagarsidan i gäldenärens finansiella leasingavtal. I syfte att kunna dra slutsatser kring gällande rätt på området genomförs en rättsutredning enligt traditionell juridisk metod. LÄS MER

 4. 14. Nedsättning och identifikation. En rättsutredning angående nedsättningsreglerna och identifikationsproblematiken inom konsumentförsäkringsrätten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Johansson; [2002]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras inledningsvis om nedsättningsbedömningen görs efter i stort sett samma kriterier enligt 31 och 32 §§ KFL. Enligt 31 § KFL stadgas inga skyldigheter som den försäkrade har gentemot bolaget, detta regleras i villkoren. LÄS MER

 5. 15. Advokats skadeståndsansvar för legal opinion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Hamilton Borg; [2002]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I internationella transaktioner är det vanligt och blir det allt vanligare att svenska advokater ombeds utfärda så kallade 'legal opinions'. Det är främst inom ramen för lånetransaktioner som advokaten på uppdrag av låntagaren (klienten) utfärdar sådan till banken. LÄS MER