Sökning: "vad är regelstyrning och målstyrning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är regelstyrning och målstyrning.

 1. 1. Ökad källsortering : En studie av hur man genom styrmedel och information kan öka privatpersoners källsortering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Pernilla Hjortmo; [2014]
  Nyckelord :Källsortering; styrmedel; beteendeanalys; målgruppsanalys; informationskällor;

  Sammanfattning : Jordens resurser är ändliga, om konsumtionsmönstret följer dagens utveckling kommer flera ta slut inom en överskådlig framtid. En åtgärd är att källsortera så att våra naturresurser kommer in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. LÄS MER

 2. 2. Målstyrning i teori och praktik. Politiker, rektorer och lärares syn på målstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ulf Dahlin; [2001]
  Nyckelord :Social sciences; Målstyrning; Regelstyrning; Målstyrningsprocessen; Utvärdering; Resurser; Professionalism; Decentralisering; Offentlig verksamhet; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mycket har förändrats sedan den nya läroplanen infördes. Den nya läroplanen var i sin utformning målstyrd. Offentliga verksamheter har tidigare varit centralstyrda men i den nya läroplanen decentraliserade man beslut och därmed makt ner på lägre nivåer. LÄS MER