Sökning: "vad är resurshushållning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad är resurshushållning.

 1. 1. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadensinvånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli enföregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 3. 3. Miljöhandlingar i hem- och konsumentkunskap i år 9 i grundskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marianne Sandblom; [2011-03-16]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; miljö; resurshushållning;

  Sammanfattning : Bakgrund till studien är Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU 03). Ett av perspektiven i kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap är resurshushållning. Mot bakgrund av detta har mitt intresse riktats mot hur elever anlägger resurshushållningsperspektiv i sina handlingar i ämnet hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

 4. 4. Lärare talar om resurshushållning i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Agneta Isacsson; Anne Törnkvist; [2011-02-28]
  Nyckelord :resurshushållning; hem- och konsumentkunskap; perspektiv; lärare; kursplan; resurser;

  Sammanfattning : I dagen samhälle är de allra flesta medvetna om att det måste till en förändring av vårt beteende för att hejda den alltmer negativa miljöpåverkan på vår jord. I skolan har hem- och konsumentkunskapsämnet en stor funktion att fylla, då ett av ämnets fyra perspektiv är resurshushållning. LÄS MER

 5. 5. Konsumentekonomi i skolämnet hemkunskap/hem och konsumentkunskap. En analys av läroböcker 1982-2008 i relation till styrdokument

  C-uppsats,

  Författare :Nassima REZAGHOLI; Helena Weibull; [2010]
  Nyckelord :Konsumentekonomi; Styrdokument; Läroböcker; Hemkun;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att undersöka hur textens innehåll av kunskapsområdet konsumentekonomi iläroböcker i hemkunskap/hem- och konsumentkunskap har förändrats relaterat till läroplanerna Lgr 80 och Lpo94. Avsikten är att utifrån grundskolans läroböcker belysa, analysera och jämföra texterna i några utvaldaläroböckerna mellan åren 198-008. LÄS MER