Sökning: "vad är riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden vad är riskhantering.

 1. 1. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 2. 2. “Du måste vara flexibel och engagerad” : En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Berntsson; Emma Gartram; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; flexibilitet; diskurs; styrningsrationaliteter; individualisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. LÄS MER

 3. 3. Catch me if you can - En studie om operativ risk i svenska försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tristan Davaine; [2018]
  Nyckelord :Insurance; risk management; operational risk; Solvency 2; Försäkringsföretag; riskhantering; operativ risk; Solvens 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operativ risk är ett begrepp som har tilltagit i betydelse genom uppdagandet av skandaler och konkurser inom den finansiella sektorn. Varje svenskt försäkringsföretag är skyldigt att hantera operativa risker, men eftersom det är omöjligt att normalisera dess innebörd, åligger det företagen själva att avgöra dess omfång. LÄS MER

 4. 4. Resiliensbegreppet i svensk kommunal krishantering – Fallstudie av UNISDR:S kampanj Making Cities Resilient

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Håkan Niva; [2018]
  Nyckelord :Resiliens; Making Cities Resilient; UNISDR; krishantering; kommuner; decentralisering; nätverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global risks from disasters are increasing, and with more urbanization more resources are now spent on planning and preventive actions. This has led to increased interest in working with the concept of resilience. LÄS MER

 5. 5. Programstyrningens roll inom Samhällsbyggnadsprojekt Möjligheter och utmaningar med programstyrning inom Göteborgs Stad

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :MARINA MARIC; [2018]
  Nyckelord :Programstyrning; Projektstyrning; Programstyrning inom den offentliga sektorn; Samhällsutvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Dagens samhällen står inför stora utmaningar med att hantera den snabba tillväxten som sker, vilket innebär ett större tryck att anpassa samhällsutvecklingen genom användning av större och komplexa projekt. Forskare nämner att programstyrning är ett sätt att bemästra stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt, vilken kan innebära ett mer effektivt styre än den etablerade projektstyrningen. LÄS MER