Sökning: "vad är samhällssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är samhällssyn.

 1. 1. De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; sugardating; emotional labour; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. LÄS MER

 2. 2. Vem får välja i förskola och skola : En fenomenografisk studie i pedagogers uppfattningar om barn och elevers inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Titti Linder; Mari-Louise Johansson; [2018]
  Nyckelord :Demokrati Makt Relationell kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är våra tankar kring barn och elevers olika förutsättningar att medverka i ett demokratiskt sammanhang. Påverkansfaktorer som framhålls är aktuell samhällssyn och människosyn, förändringen från kollektiva till individuella utbildningssammanhang i förskola och skola samt de konsekvenser pedagogers roll får i förhållande till barn och elevers likvärdiga möjligheter till inflytande. LÄS MER

 3. 3. Klassisk musik i grundskolans läromedel sedan 1946 och fram till idag : En läromedelsanalys ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Miriam Bergvall; [2017]
  Nyckelord :Läromedel; klassisk musik; grundskola; kulturarv; läromedelsanalys; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Barn i grundskolan känner igen klassisk musik i undervisningen från vardagliga sammanhang, exempelvis filmmusik, men är ofta omedvetna om sin kunskap. För att dessa barn och barn utan förkunskaper om klassisk musik ska få en förståelse, granskades olika läromedel som skulle kunna vara ett stöd. LÄS MER

 4. 4. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER

 5. 5. Utställningspedagogik möter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : Nordiska museet under luppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Solveig Nerman; [2016]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; Accessibility; Museums; Pedagogy of exhibitions; Pedagogy of museums; Conservation; The reception of Museums; Exhibitions; Audioguide; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Tillgänglighet; Museum; Utställningspedagogik; Museipedagogik; Kulturvård; Museibemötande; Utställningar; Audioguide;

  Sammanfattning : A goal in conservation is that cultural heritage should be for everyone and therefore should be experienced by everyone. With ramps, lifts, Braille exhibitions, sign language interpreted tours, tours for the visually impaired, etc., adaptions are made for people with physical disabilities. LÄS MER