Sökning: "vad är skillnad mellan vara och tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är skillnad mellan vara och tjänst.

 1. 1. “Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Frida Andersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedominant logik; citylogistik; kommuner och logistik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Undervisningen i förskoleklass och i årskurs 1 ska vara så bra att eleverna vaccineras mot lässvårigheter : En fördjupad förståelse av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Arbstig Holm; Ulrika Hedman Norén; [2017]
  Nyckelord :fenomenografi; Finland; läsinlärning; tidiga insatser; speciallärarrollen; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen. Nutidens samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga. LÄS MER

 3. 3. Tjänstesamverkans betydelse för resultatet av en fungerande PR-tjänst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fahlander Olivia; Hellgren Modig Caroline; [2017]
  Nyckelord :PR; Cooperation; Collaboration; Negotiation; Communication; Trust; Business-tobusiness; PR; samarbete; samverkan; förhandling; kommunikation; tillit; Business-to-business;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create an understanding of how the interaction between PR consultants and PR service providers can affect the performance of a PR service, as well as showing how PR consultants and buyers can act to initiate and further develop an efficient collaboration. The study uses multimethod research and is based on a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Rekryterarens perspektiv : Hänsyn vid valet av kandidater

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :recruitment processes; competence; social skills; individual characteristics; stereotypes; rekryteringsprocesser; kompetens; social förmåga; individens egenskaper; stereotypa uppfattningar;

  Sammanfattning : Att använda magkänslan som bedömningsunderlag i rekryteringsprocesser anses förlegat och forskning indikerar på att det leder till diskriminering och felrekryteringar. Istället föreslås att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och därmed generera ökad mångfald. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och självupplevd stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tobias Josefsson; [2014]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; psykosocial stress; hälsa; stegräknare;

  Sammanfattning : Idag utsätter vi våra kroppar för ett stresspåslag som vi inte är skapta att klara av, kronisk stress. Stress kan vara en positiv faktor när vi ska prestera, men när kraven blir för höga får kroppen ingen återhämtning vilket kan orsaka både fysisk- och psykisk skada. LÄS MER