Sökning: "vad är skillnaden mellan teori och praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är skillnaden mellan teori och praktik.

 1. 1. Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonathan Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital mognad; digitala mognadsfaktorer; mognadsmodell;

  Sammanfattning : Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. LÄS MER

 2. 2. Omsorgsetiken som moralteori : En feministisk teori om omsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Björklund; [2018]
  Nyckelord :Feminist; omsorgsetik; moralteori; Noddings; Slote;

  Sammanfattning : In this essay I will defend Nel Noddings care ethics by arguing against Michael Slotes critique of it, while also presenting critique of Slotes virtue ethical version of care ethics. The essential difference between the theories is in my opinion that Noddings theory gives relations so-called ontological priority. LÄS MER

 3. 3. "Att ligga steget före". Fokusgruppsintervjuer med specialpedagoger om deras uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Jansson; [2014-04-22]
  Nyckelord :elevhälsa; hälsofrämjande; förebyggande; patogent perspektiv; alutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Att med denna studie undersöka specialpedagogers uppfattningar och resonemang om förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogisk praktik.Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. Människan föds som en kommunikativ varelse inriktad mot att samspela med andra. LÄS MER

 4. 4. Hur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Sara Bergkvist; [2014]
  Nyckelord :Riksintressen; nationell planering; översiktsplan; 3 kap och 4 kap MB; National planning in Sweden; comprehensive planning;

  Sammanfattning : The national spatial planning guidelines and the subsequent legal regulation in the Natural Resources Act and the Environmental Code has been a part of the Swedish planning system for almost 40 years. In the recent years, critics have claimed that the regulations are outdated and does not work the way it was intended. LÄS MER

 5. 5. "Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän" : en komparativ studie av Korallön och Flugornas herre ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2014]
  Nyckelord :Litterär jämförelse; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Korallön från 1858 och Flugornas herre från 1954 är två robinsonader som har likheter men också olikheter. I Korallön förblir pojkarna civiliserade, de möter "vildar" vars leverne pojkarna fördömer. LÄS MER