Sökning: "vad är skolans samhällsuppdrag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är skolans samhällsuppdrag.

 1. 1. "Man har inte auktoritet utan man får" : Lärares berättelser om sitt ledarskap och konflikthantering i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Audas Björkholm; [2016]
  Nyckelord :lärarskap; ledarskap; lärarroll; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Idag präglas det pedagogiska arbetet i skolan av det som vi kallar för pedagogiskt ledarskap. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare ser på sitt ledarskap samt hur de ser på och hanterar de konflikter som finns i ett klassrum. För att utreda det har sex lärare intervjuats om synen på sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Styrdokumenten i skolan- en skolas lokala läroplansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Johansson; [2000]
  Nyckelord :Social sciences; Styrdokument i skolan; läroplansforskning; skolans läroplansarbete; Lpo-94; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den"nya"läroplanen Lpo-94 kom. Länge har diskussioner om det nya målrelaterade betygssystemet pågått på skolorna mellan lärare och skolledare och även på kommunal nivå. Denna läroplan innehåller många nya uppgifter för skolan i sig och även för läraren och eleverna. LÄS MER