Sökning: "vad är socialisation omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är socialisation omvårdnad.

  1. 1. Sjuksköterska - Vem är jag?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Louise Andersson; Maria Bengtsson; [2006]
    Nyckelord :Karakteristika; litteraturstudie; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; socialisation; yrkesroll;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa det som är utmärkande för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter enligt vetenskaplig litteratur, utifrån två frågeställningar: Vad är karakteristiskt för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och vad är specifikt för sjuksköterskans yrkesroll? Resultatet presenteras utifrån teman sjuksköterskestudent, sjuksköterska- egenskaper, - yrkesroll, professionell socialisation samt sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad. Författarnas slutsatser sammanfattar de resultat studien belyser, nämligen att varje sjuksköterska är unik. LÄS MER