Sökning: "vad är somatisk oro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är somatisk oro.

 1. 1. Stamcellsforskning. En källa till både förhoppningar och oro

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Andersson; [2007-09-21]
  Nyckelord :Stamcellsforskning;

  Sammanfattning : Vi har sedan länge varit medvetna om att det finns stamceller i vår kropp och att de kan användas i medicinska behandlingar för att ersätta sjuka celler. De adulta stamcellerna har redan sedan årtionden tillbaka använts vid behandlingen av blodcancer. LÄS MER

 2. 2. Positiva och negativa känslotillstånd : Hur upplever idrottsutövare att dessa påverkar prestationen?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Folkeson; Johanna Gustafson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att utifrån aspekterna stress, nervositet och ängslan/oro undersöka om idrottsutövaren upplever dessa känslotillstånd som positivt eller negativt för prestationen. Studiens frågeställningar var: Hur kan positiv och negativ stress/nervositet upplevas påverka prestationen hos manliga ishockeyjuniorer? På vilket sätt upplever de manliga ishockeyjuniorerna att människor i omgivningen påverkar deras stress-/nervositetsnivå? Vad upplevs påverka prestationen mest positivt och negativt; somatisk oro, kognitiv oro eller tankar rörande självförtroende? Hur är de relaterade till varandra? Vad upplevs påverka prestationen mest; positiv eller negativ feedback? Vad händer med prestationen vid positiv/negativ oro? Metod: Metod som valdes till denna studie var dels ett påståendeformulär, CSAI-2R, (som undersöker hur olika känslotillstånd upplevs påverka prestationen) samt intervjuer. LÄS MER