Sökning: "vad är språklig kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är språklig kompetens.

 1. 1. En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Mellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mellström, Sarah (2019). En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i den flerspråkiga förskolan : En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Hjort; Malin Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; samverkan; förskola; flerspråkighet; mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Widegren Lantto; [2019]
  Nyckelord :Kunskapskrav; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv; språkstörning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Widegren Lantto, Helena (2019). Speciallärarens roll i förhållande till specialiseringen grav språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : förskollärares attityder till förstaspråksinlärning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kezban Ataman; Josefine Sundemo Edsmyr; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förstaspråksinlärning; modersmålspedagoger; förskola; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : I vår studie är syftet att undersöka förskollärares upplevelser samt attityder till uppdraget att arbeta med barns förstaspråksinlärning i förskolans verksamhet. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med olika kulturella influenser. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om naturvetenskaplig kompetens för att främja samhällets fortsatta utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Melkersson; Elin Sandström; [2017]
  Nyckelord :faktorer; intresse; litteraturstudie; naturvetenskapliga kunskaper; påverkar;

  Sammanfattning : Allt färre elever söker gymnasieutbildning inom det naturvetenskapliga området, samtidigt presenterar forskning att elever har en negativ inställning till ämnet och bestämmer sig för vad de vill studera i framtiden redan i tidig ålder. Samhället är i behov av naturvetenskaplig kompetens, både för att driva utvecklingen framåt men även för att alla individer i samhället behöver naturvetenskapliga kunskaper för att verka i samhället på ett föredömligt sätt. LÄS MER