Sökning: "vad är stress skolan"

Visar resultat 16 - 20 av 138 uppsatser innehållade orden vad är stress skolan.

 1. 16. Yoga och mindfulness i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelser av hur eleverna påverkats av yoga och mindfulness i årskurs 1-6

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cristine Ljungqvist; [2019]
  Nyckelord :Genomförande; hälsa; mindfulness; påverkan; yoga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar i snabb takt. Därför är det av stor vikt att undersöka vad som kan främja god hälsa så att denna negativa utveckling kan minska. Yoga och mindfulness är metoder som människor kan använda sig av för att framförallt öka sitt välbefinnande samt att med hjälp av olika verktyg minska stressnivån. LÄS MER

 2. 17. Kognitiv neurovetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Forngren; [2019]
  Nyckelord :hjärna; lärande; kognitiv neurovetenskap; inlärning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av nya metoder för att studera hjärnans struktur och funktion har lett till ny förståelse om kognition. Inom kognitiv neurovetenskap studeras sambandet mellan hjärnan och tänkandet, där inlärning ingår. Hur inlärning fungerar är väsentligt för att utbildning tillgodogörs. LÄS MER

 3. 18. Klassrumssituationer som samverkar med matematikångest : Anledningar till och åtgärder för att minska matematikångest hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Martina Stålstrand; Anne-Charlotte Wasslund; [2019]
  Nyckelord :Matematikångest; elever; insatser; prestationer; attityd och motivation;

  Sammanfattning : Alla elever ska få förutsättningar att lyckas (Svenska Unescorådet, 2006; Skolverket, 2018) därför har vi sökt efter faktorer som kan hjälpa lärare och speciallärare identifiera elever i matematikångest. För att kunna arbeta vidare med dessa elever har vi även granskat forskning om hur matematikångest kan minskas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 4. 19. Erfarenhet före kunskap : En kvalitativ undersökning om studenter som arbetar kombinerat med pågående heltidsstudier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rickard Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Students; motivation; motivators; work; HR; Studenter; motivation; motivationsfaktorer; arbete; HR;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring vad som motiverar studenter att arbeta vid sidan av deras pågående studier. Frågeställningarna som studien har som avsikt att besvara berör vilka faktorer som är drivande i studenternas val att arbeta samt hur deras arbete påverkar deras pågående studier. LÄS MER

 5. 20. Enhetschefernas arbetsroll inom stöd i hemmet : En kvalitativ studie om erfarenheter av arbetet i rollen som enhetschef med fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress och stöd.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Johansson; Cajsa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Enhetschef; psykosocial arbetsmiljö; stöd i hemmet; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker enhetschefer i offentlig sektor som arbetar inom ”stöd i hemmet”, det vill säga med hemmaboende personer som har en funktionsnedsättning och med de över 65 års ålder. Syftet är att undersöka hur enhetschefer i en mellanstor kommun i Norrbottens län beskriver sin roll som mellanchef, sin arbetssituation och sina erfarenheter från sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER