Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 16 - 20 av 161 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 16. Galaterbrevet 6:6 : Vem ska dela vad?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Bengt Ödman; [2019]
  Nyckelord :κοινωνέω; ἀγαθά; ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς; κατηχουμενος; Galaterbrevet; Nya testamentet; Paulus; tolkning; understöd; delaktighet; katekumen; lärare; elev;

  Sammanfattning : Galatians 6:6 is commonly interpreted as instructing pupils to provide material support to their teachers, in return for the teaching received. It does not seem, however, that this is what the immediate context is about. LÄS MER

 2. 17. Någon eller något? : En undersökning av djurgestaltning i tre skönlitterära verk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Animal; animal studies; anthropocentric; subject; object; anthropomorphism; nature culture.; Djur; djurstudier; antropocentrisk; subjekt; objekt; antropomorfism; natur kultur;

  Sammanfattning : This paper intends to examine animal portrayal in literature with the guidance of three literary works; Charlotte’s Web, The Call of the Wild and The Guest Cat. The overall purpose is to explore the representation of animals in text and see what it possibly could show about our – the humans – view of animals. LÄS MER

 3. 18. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 4. 19. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 5. 20. ”Det måste ju börja hos oss pedagoger”Förskollärares uppfattningar om det genusspecifika normkritiska arbetet i barngruppen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Jelmbark; Amanda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare på förskolor med normkritisk profil uppfattar och resonerar kring det genusspecifika normkritiska arbetet i barngruppen. Detta fokus motiveras dels utifrån förskolans viktiga roll som socialisationsaktör och dels utifrån läroplanens föreskrift om att ett genusspecifikt normkritiskt arbete ska ske i verksamheten. LÄS MER