Sökning: "vad är sunt förnuft"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden vad är sunt förnuft.

 1. 1. Techno-economic analysis of wind farm repowering strategies in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sébastien Michaud; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : French wind farms are aging. By 2025, the French Environment & Energy Management Agency estimates that 1 GW per year of operating wind turbines will reach their expected lifetime. The handling of wind turbines end of life is relatively new to wind farm owners, both technically and economically. LÄS MER

 2. 2. Generella effektiviseringar i svenska kommuner – sunt förnuft eller blind tro?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joel Nordström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; Nyliberalism; Effektiviseringar; Generella Effektiviseringar; Exploatering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks generella effektiviseringar i svenska kommuner. Med generella effektiviseringar avses när förvaltningar eller verksamheter åläggs generella sparkrav utan att kraven på verksamhetens kvalitet eller vad den ska utföra sänks. LÄS MER

 3. 3. Avtal om abort - en kvinnas privilegium?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2018]
  Nyckelord :Allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; processrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsfrihet och rätt till domstolsprövning inskränks i svensk rätt genom principen om pactum turpe. Det innebär att avtal som strider mot lag eller goda seder inte anses förtjäna rättsordningens skydd. LÄS MER

 4. 4. Pretentiös : Inspelning i 192 kHz. Sunt förnuft eller pretentiöst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Timmy Ternestål; [2017]
  Nyckelord :Samplingsfrekvens; Ogg-Vorbis; spektrogram; lyssningstest.;

  Sammanfattning : Samma ljudupptagning har genomförts i fyra olika samplingsfrekvenser. Det som undersökts är vad som skiljer dessa åt i fråga om frekvensinnehåll, stereoinnehåll och signalstyrka samt huruvida det går att höra någon skillnad mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. "Do you know karate?": en fallstudie av den förlöjligande humorns egenskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Clara Kirandonis Persson; [2017]
  Nyckelord :Förlöjligande; humor; skratt; rasism; makt; kultur; den andre; stereotypiserande; västvärlden; ostasiater.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hur ser rasistisk och förlöjligande humor ut år 2016? Denna fallstudie undersöker hur humorn blir ett redskap för att förlöjliga den etniska gruppen ostasiater i västerländska media: humor som redskap för att förlöjliga den andre. Fallstudien bygger på två reportage från de amerikanska tv-kanalerna Fox News och Comedy Central (USA). LÄS MER