Sökning: "vad är svenskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vad är svenskhet.

 1. 1. Den svenske samtidskritikern : Historicitet, nationalism och svenskhet i Richard Berghs måleri och konstteoretiska skrifter.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Otto Ruin; [2020]
  Nyckelord :Richard Bergh; nationalromantik; nationalism; svenskhet; sekelskiftet; periodisering; nostalgi; politisk radikalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svensk konst och den svenska konstnären formuleras i Richard Berghs konstteoretiska skrifter och måleri. Utgångspunkten är den mediala debatt som pågått under 2010-talet om svenska värden och deras innebörd. LÄS MER

 2. 2. Värna snarare än förändra : Konstruktioner av ras och kön i partiledartalen under Almedalsveckan 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Agnes Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare postkolonial feministisk forskning visar hur en vit och patriarkal ”svenskhet” fortlever som norm på olika plan i det svenska samhället. Den politiska elitens retorik visar sig även ha stor betydelse för hur samhället i övrigt hanterar strukturer av rasism och sexism. LÄS MER

 3. 3. Gemensamma värden : En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Broomé; [2018]
  Nyckelord :svenskhet; värdegrunden; värderingar; civilreligion; diskursanalys; LGY11;

  Sammanfattning : Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. LÄS MER

 4. 4. Hur hörs heder? : En diskursanalys av hedersdebatten 15 år efter mordet på Fadime

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Stella Ezimoha; Emma Törnkvist; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; hedersmord; fadime; sahindal; feminism; kulturrelativism; debatt; diskursanalys; kultur; laclau; mouffe; bacchi; invandring;

  Sammanfattning : Förevarande studie tar avstamp i den så kallade hedersdebatt som år 2002 blossade upp till följd av mordet på Fadime, en ung kvinna som i hederns namn mördades av sin pappa. Debatten behandlade främst orsaken till heder, och två huvudsakliga argumentationslinjer kom att utstakas: den kulturorienterade förklaringsmodellen och den feministiska förklaringsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Typ du är född i fel land liksom, tyvärr - En fallstudie om vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hannah Vidberg; Sandra Tinsveds; [2017]
  Nyckelord :Integration; diskurs; svenskhet; makt; performativitet; inkludering exkludering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden. För att besvara syftet utgår vi ifrån följande två frågeställningar: Hur framställer de yrkesverksamma och styrdokumenten språkligt de unga asylsökande pojkarna? och vilka effekter innebär framställandet för de unga asylsökande pojkarna? I denna studie används diskursanalys som både teori och metod och presenteras i båda kapitlen. LÄS MER