Sökning: "vad är symbolisk lek"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är symbolisk lek.

 1. 1. Gotta catch them all : En kvalitativ studie om sociala aspekter av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marco Vaarala; Matilda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Pokémon Go; socialt spelande; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Mobilapplikationen Pokémon Go lanserades sommaren 2016 och fick snabbt global spridning. Tidigare forskning om Pokémon Go visar att spelet har ett positivt inflytande både på fysisk och psykisk hälsa, genom att spelare rör på sig mer och att människor med social ångest tar sig ut. LÄS MER

 2. 2. Lek är jätteviktigt!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Annika Larsson; Marina Widlund; [2010]
  Nyckelord :lek; pedagog; lärande; utveckling; miljö;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Leken är ett stort begrepp och många forskare har försökt beskriva den. Detsom de flesta kommit fram till är att den är lustfylld, frivillig, spontan, symbolisk och attmedel dominerar över mål (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999, s. 84). LÄS MER