Sökning: "vad är syrgas"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad är syrgas.

 1. 1. Hyperoxygenering : – I vilken utsträckning exponeras patienter för höga syrgaskoncentrationer under anestesi?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Brage; Sara Berglund; [2017]
  Nyckelord :hyperoxia; anesthesia; patient safety; oxygenases; nursing; hyperoxi; anestesi; patientsäkerhet; oxygenaser; sjuksköterskeprofessionen;

  Sammanfattning : Det har under en längre tid funnits en stor vilja att under den perioperativa fasen ge patienter höga koncentrationer av syrgas med motiveringen att förbättra vävnadsperfusion och därmed den postoperativa återhämtningen. Nyare studier har påvisat de komplikationer vilka hyperoxygenering skulle kunna medföra i form av ökad mortalitet och morbiditet. LÄS MER

 2. 2. Alfaxalon för anestesi hos katt : terapeutisk nytta kontra biverkningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Bergman; [2017]
  Nyckelord :alfaxalon; Alfaxan; anestesi; katt; farmakokinetik; farmakodynamik; biverkningar; propofol; ketamin; alphaxalone; Alfaxan; anesthesia; cat; feline; pharmacokinetics; pharmacodynamics; side effects; propofol; ketamine;

  Sammanfattning : Alfaxan® godkändes i Sverige år 2015 för sedering, induktion och underhåll av anestesi. Denna litteraturstudie har undersökt vad som gör alfaxalon till ett effektivt och säkert induktionsläkemedel för katt. LÄS MER

 3. 3. Utformning av Bränslecellsystem för Autonom Undervattensfarkost

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Anton Glenngård; Sofia Helmersson; Amanda Kessler; Elisabeth Nilsson; [2016]
  Nyckelord :AUV; bränslecell; autonom undervattensfarkost; PEM; metallhydrid; Arduino; syrgas; vätgas; lagring; litiumpolymer batteri; Labview;

  Sammanfattning : Avdelningen Marina System på Kungliga Tekniska Högskolan har designat och konstruerat en autonom undervattensfarkost (AUV). I dagsläget drivs farkosten drivs av ett litiumpolymerbatteri. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av att bli vårdad av deltidsbrandmän i samband med akut bröstsmärta : En kvalitativ intervjustudie om att bli akut sjuk på landsbygden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Johan Adolfsson; Mikael Jardenius; [2014]
  Nyckelord :IVPA; patient; landsbygd; sjukvårdslarm; upplevelse; akut bröstsmärta; samverkan.;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten är i stor utsträckning utplacerad på små orter och har betydligt fler stationer är vad ambulanssjukvården har. Räddningstjänsten har större möjligheter än ambulanssjukvården att snabbt vara på plats hos en svårt sjuk patient. LÄS MER

 5. 5. Demonstratortest av gassensor baserad på tryckt organisk elektronik och jonledande papper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Henrik Palmlund Wahlgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Researchers at Karlstad University have developed a method for making paper ion conducting. The reasearchers want to test this technique in various applications and produce products that make use of the ion-conducting paper. Hopefully this will drive the development forward and result in new applications for the ion-conducting paper. LÄS MER