Sökning: "vad är teoretisk ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden vad är teoretisk ansats.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER

 2. 2. Lösningen heter riktat statsbidrag, men vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Kerekes; Sara Olsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; garbage can model; kommun; process;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Riktade statsbidrag är ett statligt styrmedel som finns för attregeringen med öronmärka pengar ska kunna påverka områden av nationellt intresse. Flertaletaktörer har från nationell nivå presenterat problematiska aspekter av de riktade statsbidragen pålokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Personliga erfarenheter i arbeten skrivna av gymnasieelever – Om ett av kunskapskraven i ämnet psykologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Li Dunkers; [2020]
  Nyckelord :own experience; psychology; learning; knowledge; relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kunskapskravet i psykologi, som säger att eleven ska koppla kunskap till den egna erfarenheten, har för betydelse för elevens inlärning och förståelse av ny teoretisk kunskap. Syftet var även att undersöka vilken betydelse relationen mellan lärare och elev har för vad eleven väljer att dela med sig av utifrån den egna erfarenheten och vad eleven upplever att det är som bedöms i uppgiften. LÄS MER

 4. 4. “Alla människor har rätt att finnas, alla människor har rätt att synas” : – Om integrering av elever i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Sjögren; Hanna Lindahl; [2020]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; integrering; intervjustudie; skolformers lärmiljö; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser;

  Sammanfattning : Alla elever ska ges goda möjligheter till utveckling och lärande samt en likvärdig utbildning oavsett i vilken skolform de undervisas. För elever med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller svag teoretisk begåvning kan integrering i annan skolform bli aktuell. LÄS MER

 5. 5. Är flexibilitet något att sträva efter? : En kvalitativ stuide om hur flexibilitet påverkar en arbetstagares välmående i den offentliga- respektive den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Line Reinert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Trots att den industriella revolutionen, inte minst den digitala revolutionen har gynnat uppkomsten av flexibla arbetsformer, har det även framkommit att denna revolution satt sina spår på arbetstagarens välmående. Ny teknik gör det möjligt för arbetstagarna att vara tillgängliga när och var som helst, vilket leder till att man som arbetstagare har möjlighet till att vara flexibel. LÄS MER