Sökning: "vad är teoretiska resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden vad är teoretiska resonemang.

 1. 1. En studie om lärares resonemang kring vad som påverkar deras digitaliserade undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Evelina Lundell; [2020-02-25]
  Nyckelord :digitaliserad undervisning; IKT i undervisningen; digitala resurser; nationella digitaliseringsstrategin; faktorer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att 1. Att undersöka vilka faktorer som kan påverka lärares digitaliserade undervisning samt 2. Att undersöka hur några lärare beskriver sin digitaliserade undervisning, vilket i sin tur möjliggör en analys av beskrivningarna i relation till den nationella digitaliseringsstrategins mål. LÄS MER

 2. 2. Elevernas förmåga att läsa och tolka ett recept i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Åkesson; Luz Mancia; [2020]
  Nyckelord :Aritmetik; Förförståelse; Praktik; Receptlitteracitet; Strategier; Teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar elevernas kunskapsinhämtning i receptläsning i hem- och konsumentkunskap. Definitionen av matlagning är inte självklart och det saknas en konsekvent definition om vad det inkluderar. LÄS MER

 3. 3. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Lärares tankar om skönlitteratur i svenskundervisningen: legitimeringar, ämneskonstruktioner och kanonlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Hahn; Munira Warsame; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; kanon; kulturell identitet; legitimering; skönlitteratur; svenskämnet; ämneskonstruktioner.;

  Sammanfattning : Att välja skönlitterära texter är en utmaning som alla svensklärare i landet tampas med. Syftet med vår undersökning är att utveckla kunskap om hur svensklärare resonerar kring sina val av skönlitteratur i svenskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. “Strutskonsumenten och butiksdöden” En kvalitativ studie om yngre kvinnliga konsumenters moral och val av handelskanal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Norea Tijani Klamming; Julia Knutson; [2020]
  Nyckelord :konsumenters val; strutskonsument; moral; butiksdöden; e-handel; fysisk butik; modebranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie vill bidra till och fördjupa nuvarande forskning inom konsumentbeteenden. Syftet är att bidra med en aktuell förståelse för val av handelskanal, genom att studera hur yngre kvinnliga konsumenter resonerar i sina val mellan e-handel och fysisk butik. LÄS MER