Sökning: "vad är tjänstesektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden vad är tjänstesektorn.

 1. 1. Skapandet av varumärkeslojalitet online : En kvalitativ studie om vad som leder konsumenter till varumärkeslojalitet på webbsidor inom produkt- samt tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Gundmark; Hanna Forsberg; Evelina Nohlgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur skiljer sig betydelsen av faktorer inom varumärkeslojalitet online för konsumenter på webbplatser inom produkt- och tjänstesektorn? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på konsumenters varumärkeslojalitet till webbplatser i produktsektorn gentemot webbplatser i tjänstesektorn. Genom att undersöka de faktorer som påverkar konsumenters vilja att göra repetitiva köp från ett varumärke online skapas en djupare förståelse om vad som driver konsumenter till varumärkeslojalitet. LÄS MER

 2. 2. Varumärkeskommunikation i kristider : En studie av aktörer inom resebranschen i ett uppmärksamhetsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Höög; Simon Sjöhed; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av att Sverige befinner sig i en kris orsakad av coronaviruset har tjänstesektorn drabbats hårt och är i stort behov av äkta varumärkeskommunikation för att engagera publik till att stötta dem. I kristider ökar publikens förväntan på samhällsansvar och relevant kommunikation från varumärken, vilket ställer krav på att kommunikationen uppfattas som trovärdig och äkta för att marknadsföringen ska få positiv effekt för varumärket. LÄS MER

 3. 3. Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Nilsson; Jennifer Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; kapital; socialisation; tjänstesektorn; Service Managementprogrammet; universitetsutbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. LÄS MER

 4. 4. "En björntjänst gör ju ingen glad" – Om felansvar vid köp av tjänster mellan näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tjänster; näringsidkare; felansvar; konsulttjänster; uppdragsavtal; lagstiftning; självreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tjänstesektorn växer kontinuerligt och blir en allt viktigare del av landets ekonomi. En bidragande faktor kan vara att både utbudet av och efterfrågan på konsulttjänster ökar. I svensk rätt föreligger dock inte någon konkret lagstiftning som är direkt tillämplig på tjänster som utförs mellan näringsidkare. LÄS MER

 5. 5. Är manliga och kvinnliga tjänstemäns lärande i en arbetslivskontext jämställt? : Det arbetsorganisatoriska lärandets karaktär inom tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Eriksson; [2018]
  Nyckelord :informal learning; formal learning; adaptive learning; developmental learning; equality; informellt lärande; formellt lärande; reproduktivt lärande; utvecklingsinriktat lärande; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att karaktärisera det arbetsorganisatoriska lärandet på företag inom tjänstesektorn ur ett genusperspektiv. Den yrkesklass som fokuseras är tjänstemän. LÄS MER