Sökning: "vad är traditionell marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vad är traditionell marknadsföring.

 1. 1. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring på sociala medier : En studie av marknadsföringsrätten i förhållande till den tekniska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Lindström; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut med sina reklambudskap. LÄS MER

 3. 3. Vilka förändringar har digital marknadsföring inneburit för B2C?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johan Olofsson; Max Nordlinder; [2018]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Marknadsföring; Digitala kanaler; Digitala plattformar; Sociala medier; Kundbeteende; Kundlojalitet; Verksamhetsförändringar; B2C;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att ta reda på vad digital marknadsföring har inneburit för B2C. Marknadsföring har alltid varit en viktig del av företag och när internet växte fram föddes digital marknadsföring, där marknadsföringen sker genom digitala kanaler, digitala plattformar och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. ”Kritik till allmän beskådan” : En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Gustafsson; Emma Smyth; [2018]
  Nyckelord :Social media; service recovery; marketing; word-of-mouth; WOM; eWOM; Sociala medier; service recovery; marknadsföring; word-of-mouth; WOM; eWOM;

  Sammanfattning :     Titel: Kritik till allmän beskådan - En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Cornelia Gustafsson och Emma Smyth Handledare: Akmal Hyder Datum: 2018 - maj Syfte: Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur service recovery på sociala medier skiljer sig åt i jämförelse med traditionell service recovery som sker fysiskt på plats.   Metod: Studien antog en induktiv ansats och genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Behandling av personuppgifter på grund av berättigat intresse i marknadsföringssyfte - Dataskyddsförordningens påverkan på intresseavvägningen enligt artikel 6 punkt f mellan integritetsintresset och kommersiella intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Salla Hiekkanen; [2018]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka möjligheter en privat organisation har att använda sig av personuppgifter utan samtycke på grund av ett så kallat ”berättigat intresse” enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Ett berättigat intresse föreligger när behandling av en uppgift är nödvändig för ett ändamål hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part som uppgifterna delas med om detta intresse väger större än den registrerades rätt till skydd mot kränkning av den personliga integriteten. LÄS MER