Sökning: "vad är turist"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vad är turist.

 1. 1. Vart ska fjällen bo?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Nygren; [2019]
  Nyckelord :Sustainablility; tourism; second homes; tiny homes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. LÄS MER

 2. 2. Macromolecular Crowding as a Determinant of Protein Viability -- a Lattice Model Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Daniel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Protein folding; Macromolecular crowding; HP model; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We study the effects of macromolecular crowding with interacting crowders in the simple HP-model of protein folding, by performing Monte Carlo simulations of a single flexible HP protein in the presence of folded rigid crowders. In contrast to the well-known stabilization of steric crowders, we find that interacting crowders usually destabilize the test protein, often significantly so. LÄS MER

 3. 3. Kulturturism i Helsingborgs kommun : En studie hur Helsingborg inkluderar kultur i sin totala turism

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Persson; Kyle Doan; [2017]
  Nyckelord :Cultural attractions; Kärnan; Helsingborg; Cultural Tourism; Tourist destination; Kulturella sevärdheter; Kärnan; Helsingborgs stad; Kulturturism; Turistdestination;

  Sammanfattning : In this essay, we focus on how Helsingborg uses its cultural part of the total tourism. Are there any sights or attractions that have something extra that makes a tourist wants to go to Helsingborg and visit them, and what's the traction forces that are behing? For a municipality, in our case Helsingborg will be able to attract tourists and visitors must be able to market themselves in a good way so the tourists know about what the municipality has to offer. LÄS MER

 4. 4. Sinnesupplevelser och besöksmotiv på en maritim kulturarvsattraktion : En studie om internationella besökare och turisters upplevelser på Vasamuseet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Clas Wallin; David Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Turism; upplevelser; människans fem sinnen; sinnesupplevelser; besöksmotiv; kulturarvsattraktioner; maritim;

  Sammanfattning : Att veta hur en internationell besökare eller eller turist upplever en maritim kulturarvsattraktion är av yttersta vikt för att kunna utveckla produkter som kan attrahera, tillfredsställa och ge en god upplevelse. Att veta vad det är som motiverar dem att besöka olika sorters attraktioner är viktig kunskap för att kunna komponera en komplett produkt. LÄS MER

 5. 5. Turismens utveckling i ett instabilt Kiev : En studie om destinationsimage i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Hanna Bredlind; Maria Pogulyaylo; [2016]
  Nyckelord :Ukraine; Kiev; tourism; image; safety and political violence; Ukraina; Kiev; turism; image; säkerhet och politisk oro;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to get an idea of how tourism in Ukraine and specifically in the capital, Kiev, changed since the major events in recent years. In 2012 Ukraine and Poland welcomed the big football event Euro 2012 where Kiev was one of the hosting cities. LÄS MER