Sökning: "vad är turistattraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är turistattraktion.

 1. 1. Gruppdynamik i escape rooms : Hur påverkar environmental storytelling den progressiva gruppdynamiken inom grupper större än vad som är normen i ett escape room i Europa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Johansson; Anton von Schéele Frejd; [2022]
  Nyckelord :Escape rooms; environmental storytelling; group dynamics;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på environmental storytelling påverkan på gruppdynamik mellan grupper som är större än normen i escape rooms i Europa. Studien utfördes i samarbete med Visit Karlsborg för att påbörja utvecklingen av deras framtida turistattraktion. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla matturism genom ett resursbaserat perspektiv : Hur en kommun blir en matdestination genom dess resurser och förmågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Katrina Falkengren; [2015]
  Nyckelord :matturism; resursbaserad perspektiv; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : I dagsläget existerar ingen enhetlig definition av fenomenet "matturism" men i huvudsak innebär det att den primära reseanledningen för en turist är mat som finns på en speciell plats (läs Long, 2004, Richards, 2002, och Hall & Sharples, 2003, för att se varianter på allmänt brukade definitioner). I en genomgång av det utbud som researrangörer presenterar i sina kataloger eller på sina hemsidor blir det också tydligt att mat har kommit att bli allt vanligare som turistattraktion och som marknadsföringmaterial för researrangörer. LÄS MER

 3. 3. Coffee Shops och Red Light District en turistattraktion? : En studie om hur Amsterdams image påverkas av sexturism och drogturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oliver Carlquist; Fredrik Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Image; destination; droger; sex; drogturism; coffeeshops; Red Light District;

  Sammanfattning : Att en destination utstrålar en stark och positiv image har blivit en viktig faktor för att attrahera turister. En negativ global image av en destination kan bidra till en minskad turism. I denna studie söks en förståelse för hur Amsterdams image påverkas av sex- och drogturismen i staden. LÄS MER

 4. 4. Icehotel : Resan du minns!

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Veronica Deilert; Melis Satir; [2014]
  Nyckelord :Sensory Marketing; The five human senses; Icehotel; Destination Marketing and Tourist attractions.; Sinnesmarknadsföring; Människans fem sinnen; Icehotel; Destinationsmarknadsföring och Turistattraktion;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien undersöker hur företaget Icehotel arbetar med marknadsföring samt vad som lockar turisten att besöka denna turistattraktion. Vi har valt att studera och forska närmare kring människans fem sinnen, vilket består av syn, ljud, lukt, smak och känsel.Metod: I denna studie arbetar vi med kvalitativa metoder. LÄS MER

 5. 5. Saluhall : En studie om saluhallar i Stockholm och deras betydelse för turism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Maja Sandell; [2013]
  Nyckelord :Turism attraktion kulturarv hållbarhet upplevelse identitet;

  Sammanfattning : Slow Food-rörelsen tror på sitt gastronomiska koncept att nöjet av god mat inte bara är en grundläggande rättighet utan en viktig länk mellan platser, människor och kulturer. Att kunna skydda maten som kulturarv, tradition och kultur är vårt gemensamma ansvar som gör nöjet möjligt. LÄS MER