Sökning: "vad är vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden vad är vänskap.

 1. 1. En oväntad vänskap – Relationen mellan ledande sverigedemokrater och högre tjänstemän i svenska kommuner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Sjöblom; Viggo Johnsson; [2020]
  Nyckelord :sverigedemokrater; tjänstemannaideal; kommunal förvaltning; kommunal styrning; kommunpolitiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter valet 2018 tog sverigedemokraterna för första gången makten över ett fåtal svenska kommuner. Vi vill med vår uppsats undersöka hur sverigedemokratiska politiker ser på tjänstemännen i de kommuner de numera styr. LÄS MER

 2. 2. Alabamaskogen : Prolog

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Oskar Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Alabamaskogen vaknar en mindre individ, han är ensam men det verkar inte bekomma honom. I samma skog bor också större karaktärer, hungriga jättar som äter vad som helst. En hemsk historia avslöjas och en oväntad vänskap hittas i mörka tider. . LÄS MER

 3. 3. Påverkar en potentiell väns beteende mäns och kvinnors vilja att vara vän? : En studie om hur vuxnas vilja att vara vän med en individ påverkas beroende på om individen är impulsiv eller inte

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :impulsiveness; thoughtfulness; gender; students; the will to be friends.; impulsivitet; eftertänksamhet; kön; studenter; viljan att vara vän.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd impulsivitet hos en potentiell vän kan påverka män respektive kvinnors vilja att vara vän med den personen.   Studien genomfördes med en 2x2 oberoende mätning med mellangruppsdesign. Den beroende variabeln var skattning av viljan till vänskap. LÄS MER

 4. 4. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 5. 5. Vänskapsrelationer mellan barn bör främjas, men hur? : En integrativ litteraturstudie om vad som anses främja barns möjligheter att bilda vänskapsrelationer med andra barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Evenlina Hildorsson; Olivia Regnander; [2019]
  Nyckelord :attitude change; children; friendship formation; health promotion; attitydförändring; barn; hälsofrämjande arbete; vänskapsbildning;

  Sammanfattning : Vänskapsrelationer mellan barn är viktiga för barns hälsa, utveckling och välmående och bör därför främjas. Något som kan utgöra ett hinder för att vänskap ska kunna bildas är barns attityder. LÄS MER