Sökning: "vad är väster"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vad är väster.

 1. 1. När vattnet tryter : en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivia Margareta Stopek; [2020]
  Nyckelord :vattenbrist; vattenhantering; rättigheter; skyldigheter; medborgarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar tätorten Järlåsa, belägen två mil väster om Uppsala. En ort med en bristfällig vattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Det finns flera sidor av samma Väster Om en stadsdels rykte och framställning ur olika perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erica Algotson; Simon Jäderberg; [2018]
  Nyckelord :Rykten; framställningar; strategisk planering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar områdens rykten och vilka faktorer som ligger bakom dem, hur en stadsdel kan vara utformad för att räknas som en god stadsdel och dessutom hur en stadsdel bör behandlas av kommuner för att den ska vara välfungerande socialt. Syftet är att undersöka om områdens framställning påverkas av rykten och medias framställning samt att undersöka några invånares uppfattning om centrala Väster och se om det finns ett samband mellan rykten och uppfattning av stadsdelarna. LÄS MER

 4. 4. En gång gruvstad - alltid gruvstad? : Kirunas näringsliv under förändring - men hur och mot vad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Andersson; [2015]
  Nyckelord :Kiruna; Gruvstad; Näringslivsförändring; Stadsomvandling;

  Sammanfattning : I Kiruna pågår i detta nu en enorm stadsomvandling. Delar av staden, bland annat stadens centrum, ska flyttas cirka tre kilometer i östlig riktning. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror man mest söker information hos kompisar eller på nätet." Förutsättningar för att nå unga med information om alkohol och droger.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Agneta Slonawski; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kommunikativa förutsättningar för Mini-Maria i Göteborg att föra ut information om alkohol och droger till unga 13–21 år. Uppsatsen undersöker vidare om unga vet vart de skall vända sig för att få information om alkohol och droger och till vilka plattformar, aktörer och sociala kontaktytor de helst vänder sig för att få alkohol- och droginformation, samt huruvida unga i Göteborg känner till Mini-Maria eller ej. LÄS MER