Sökning: "vad är varumärkeskapital"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden vad är varumärkeskapital.

 1. 1. Konsten att inte vara offside online : Elitidrottsklubbars varumärkesbyggande i sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joachim Hörnkvist; Jesper Willman; [2017]
  Nyckelord :Brand associations; brand image; brand equity; customer-based brand equity; social media; professional sport; ice hockey.; Varumärkesassociationer; varumärkesimage; varumärkeskapital; kundbaserat varumärkeskapital; sociala medier; professionell idrott; ishockey;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade användningen av sociala medier har lett till att de i allt större utsträckning används som varumärkesbyggande verktyg för företag och organisationer. Den ökade kommersialiseringen som skett inom elitidrott har lett till att även elitidrottsklubbar avser att stärka sina varumärken. LÄS MER

 2. 2. Varumärkeskapitalet och varumärkets betydelse på smartphonemarknaden : En kvantitativ studie på den svenska marknaden ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ramon Andrade; Seth Werneborg; [2016]
  Nyckelord :Smartphone; smartphone market; brand; brand equity and brand significance.; Smartphone; smartphonemarknaden; varumärke; varumärkeskapital och varumärkets betydelse.;

  Sammanfattning : As there is still limited research on brand equity and brand impact in a high tech industry as the smartphone industry, this study focused on highlighting brand equity and brand relevance in the Swedish smartphone market. The aim was to increase knowledge about the discussion of brand equity from a consumer perspective on the smartphone market by finding out what significance the brand had for the consumers in the purchase of a smartphone and how strong brand equity the brands, Apple, Samsung, HTC, LG and Huawei had in the Swedish smartphone market. LÄS MER

 3. 3. Bilders påverkan på ett företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gustav Jonsson; Linn Ståhl; [2016]
  Nyckelord :Brand Equity; Aaker; Instagram; Marketing; Social Media; Varumärkeskapital; Aaker; Instagram; Marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Användningen av sociala medier för att framföra budskap i form av bilder, fortsätter att ökavarje år. Foton anses kunna förmedla ett kraftfullare meddelande och på en mindre yta,jämfört med text. Dock är det svårare att exakt kunna precisera hur bilder som publicerasuppfattas av mottagarna, då varje person gör sin egna fria tolkning. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesvärdering : - Ett skott från höften?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Larsson; Filippa Lidström; [2015]
  Nyckelord :Brand equity; Brand Valuation; ISO:10668; Relief from royalty method; Price premium method; Behavioral analysis; Varumärkeskapital; Varumärkesvärdering; ISO:10668; Royaltykassaflödesmetoden; Prispremiemetoden; Beteendemässig aspekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 infördes ISO 10668, en standard som skulle öka transparensen och kvaliteten i varumärkesvärderingar. Trots standarden så skiljer det idag miljardbelopp på kända varumärken mellan olika värderingsaktörer, något som talar för att det fortfarande finns en problematik kring värderingar. LÄS MER

 5. 5. Hur använder företag sponsring som verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital? : En kvalitativ studie om företags varumärkesbyggande och sponsring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Lundström; Per Wikner; [2014]
  Nyckelord :sponsring; varumärkeskapital; varumärkesbyggande; varumärke; brand equity; sponsorship; A-ERIC;

  Sammanfattning : Begreppet sponsring har förändrats över tid från det som tidigare mer betraktades somvälgörenhet. Utvecklingen inom området har medfört att sponsring idag kan ses som ett viktigt marknadsföringsinstrument där företagen har en väl bearbetad plan för hur verktyget ska användas. LÄS MER