Sökning: "vad är viktigt för mig"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade orden vad är viktigt för mig.

 1. 1. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 2. 2. Där skoven skaver : En intervjustudie om publikens upplevda kunskapsinhämtning genom teater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ingebjørg Borg Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; teater; dramapedagogiskt efterarbete; bipolaritet; psykisk ohälsa; anhöriga; publik;

  Sammanfattning : Dennas uppsatsen är en del av kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater, närmare bestämt kursen Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater. Uppsatsen befinner sig inom det dramapedagogiska forskningsfältet och kan placeras inom det Sternudd (2000) definierar som det konstpedagogiska perspektivet (se sida3). LÄS MER

 3. 3. Vilka symtom upplever patienten innan hjärttransplantation och ett år efter? En kvantitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Härndahl; Jonna Schulze; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; välbefinnande; symtom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation är idag den mest effektiva behandlingen vid terminalhjärtsvikt. Under de senaste decennierna har utvecklingen av den mediciniska behandlingen efter hjärttransplantation gjort stora framsteg. Omvårdnaden till patienterna behöver därmed förbättras och vidareutvecklas. LÄS MER

 4. 4. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 5. 5. "Våga göra olika" : En vetenskaplig essä om hur vi bemöter barn i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Sjöström; [2020]
  Nyckelord :preschool; consensus; conflicts; treatment; approach; intercultural; förskola; samsyn; konflikter; bemötande; förhållningssätt; interkulturellt;

  Sammanfattning : This essay is about treatment in preschool and how important it is that we dare to do different based on each child's needs. I sometimes get the feeling that we educators in preschool, have alittle too much of the idea that the working methods we use should suit all children. LÄS MER