Sökning: "vad är vips"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är vips.

 1. 1. Traumapatientens omvårdnadsepikris : Sjuksköterskors uppfattning om innehållet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sebastian Bengtsson; Caroline Gatu; [2016]
  Nyckelord :Patient discharge summary; Intensive care; Trauma; Medical records; Omvårdnadsepikris; Intensivvård; Trauma; Patientjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns flera svårigheter vid en överförflyttning från intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. En av dessa är hur all den vård som utförts på intensivvårdsavdelningen ska sammanfattas till en relevant, överblickbar omvårdnadsepikris. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Carina Carlson; Hanna Lindgren; [2010]
  Nyckelord :dokumentation; omvårdnadsdokumentation; omvårdnad; uppfattning; upplevelse;

  Sammanfattning : Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt har en avgörande betydelse för omvårdnadens kvalitet, för utveckling av omvårdnad samt är en grund för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra en patientjournal, vilken ska innehålla observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Gammal och förvirrad : Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid konfusion hos äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Annika Bergand; Liselott Smith; [2009]
  Nyckelord :Konfusion; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; VIPS; Confusion; Care measures; Nursing; VIPS- model;

  Sammanfattning : Konfusion är mycket vanligt förekommande hos äldre och skapar stort lidande, ger höga samhällskostnader och orsakar hög mortalitet. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid konfusion hos äldre patienter. LÄS MER

 4. 4. Innehåll av omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Marie Magnusson; Jenny Andersson; [2007]
  Nyckelord :Care; shift report; VIPS; Omvårdnad; muntlig rapport; VIPS;

  Sammanfattning : Tidigare studier berör främst funktion, praktik, innehåll och relevans i den muntliga rapporten. När det gäller omvårdnad i den muntliga rapporten hittades ingen vetenskaplig litteratur. Författarna i den här studien anser att omvårdnad är lika viktig som medicinen i patientvården. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsdokumentationens betydelse & utveckling - med fokus på VIPS & ICF

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Annelie Andersson; Elin Andersson; [2007]
  Nyckelord :Dokumentation; International Classification of Functioning; Disability; and Health; Omvårdnad; VIPS;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är dokumentationsskyldig enligt ett flertal lagar och förordningar. Dessa ger oss ramar men inga enhetliga riktlinjer och verktyg för hur strukturen för omvårdnadsdokumentationen ska se ut. LÄS MER