Sökning: "vad används högtalare till"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad används högtalare till.

 1. 1. Karaktärisering av 8-kanals transmitsystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Yann Moreau Bruun; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ultra high magnetic field (UHF) MR-systems is an interesting research area, the systems offer images with higher spatial resolution than its lower field counterpart. One of the disadvantages with UHF MR is that they lead to a worsened B1-field homogenity, a homogentity essential for the creation of MR-images. LÄS MER

 2. 2. Besparingsmöjligheter vid högtalarkonstruktion genom kompensering med digital signalbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Henrik Söderholtz; [2012]
  Nyckelord :DSP; högtalare; delningsfilter; kostnadsbesparingar;

  Sammanfattning : I dagens högteknologiska samhälle kryllar hemmen av datorer i olika former. Fler och fler använder en smartphone dagligen och inser kanske inte vilken datorkraft som finns inuti det de håller i handen. LÄS MER

 3. 3. Too Good to be Protected: The exclusion of shapes that give substantial value to the goods from trade mark protection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Wüeggertz; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt varumärkesrätten inom Europeiska Unionen (EU) är alla kännetecken som kan uppfattas med något av våra fem sinnen möjliga att registrera som varumärken om de kan återges grafiskt, samt kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. I Artikel 2 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (VD) samt Artikel 4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (VF) är formen på en vara eller dess utstyrsel möjlig att skydda inom varumärkesrätten om de uppfyller de i lagen uppställda kraven. LÄS MER

 4. 4. Aktiv bullerdämpning i ventilationssystem

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling

  Författare :Jimmy Johansson; Jessica Tang; Erica Nilsson; [2005]
  Nyckelord :Adaptiv; signalbehandling; Lindab; dämpning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Avdelningen för signalbehandling vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med företaget Lindab AB i Båstad. Arbetet är en vidareutveckling av tidigare examensarbete på institutionen. Intresset för bullerdämpning har ökat dramatiskt på senare tid, då forskning visat bullrets negativa inverkan på folk. LÄS MER