Sökning: "vad begreppet governance"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vad begreppet governance.

 1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 2. 2. Starka vindar i skogen : hur utvecklingen av det nationella skogsprogrammet för skogspolitiken på nya vägar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tea Madunic Olsson; [2020]
  Nyckelord :skogspolitik; policy; governance; styrning; konflikt; ideologi;

  Sammanfattning : Sommaren 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Programmet fokuserade mer på bevarande av skogen och hållbarhet än tidigare policydokument inom skogssektorn. LÄS MER

 3. 3. Manliga valberedares dolda inflytande över svenska styrelsers jämställdhet : En kvantitativ studie över valberedningars sammansättning, dess struktur och styrelsers jämställdhetsutveckling sedan införandet av svensk kod för bolagsstyrning 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Nordin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; valberedning; styrelse; homosocial reproduktion; institutionell teori; resursberoende teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019). Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). LÄS MER

 4. 4. Ett kliv för klimatet - en kvalitativ studie om Klimatklivets roll i den svenska klimatpolitiken och investeringsstödets kostnadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Harald Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Investment subsidy; climate change mitigation; governance; economic incentives; local climate strategies; climate policy; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Klimatklivet is an investment subsidy, to support measures that will reduce greenhouse gas emissions. Even though Klimatklivet has contributed to climate investments that is estimated to have reduced Sweden’s emissions by 1.3 million tons of greenhouse gases, the investment subsidy has had to endure criticism. LÄS MER

 5. 5. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER