Sökning: "vad betyder DEPARTMENT"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden vad betyder DEPARTMENT.

 1. 1. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rowicki; [2020]
  Nyckelord :Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Sammanfattning : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. LÄS MER

 2. 2. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2020]
  Nyckelord :atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Sammanfattning : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Malmö by the Sea : en studie om platsanknytning och upplevelsen av tillgång på vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Birgitta Rühling; [2020]
  Nyckelord :platsanknytning; vatten; blå miljöer; stadsidentitet; varvsstäder; stadsomvandling; stadsutveckling; Malmö;

  Sammanfattning : Malmö är ett exempel på en före detta ledande varvsstad, som likt andra västerländska varvsstäder drabbades hårt under 1970-talets avindustrialisering. För att komma till bukt med stadens dalande ekonomi och befolkningskurva implementerades nya stadspolitiska strategier, även detta i linje med andra västerländska varvsstäder. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder delaktighet för barnet i vården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktorija Peric; Louise Carlsson; [2018]
  Nyckelord :barn; delaktighet; beslutsfattande; sjukhus; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : VAD BETYDER DELAKTIGHET FÖR BARNET I VÅRDEN EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM BARNETS UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET I VÅRDEN PÅ SJUKHUS LOUISE CARLSSON VIKTORIJA PERIC Carlsson, L. & Peric, V. Vad betyder delaktighet för barnet i vården. En systematisk litteraturstudie om barnets upplevelse av delaktighet i vården på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER