Sökning: "vad betyder DEPARTMENT"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden vad betyder DEPARTMENT.

 1. 1. Vad betyder delaktighet för barnet i vården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktorija Peric; Louise Carlsson; [2018]
  Nyckelord :barn; delaktighet; beslutsfattande; sjukhus; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : VAD BETYDER DELAKTIGHET FÖR BARNET I VÅRDEN EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM BARNETS UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET I VÅRDEN PÅ SJUKHUS LOUISE CARLSSON VIKTORIJA PERIC Carlsson, L. & Peric, V. Vad betyder delaktighet för barnet i vården. En systematisk litteraturstudie om barnets upplevelse av delaktighet i vården på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER

 3. 3. Holistisk landskapsdesign för skolgård i centrala Brunnshög med öppen dagvattenhantering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; dagvattensystem; LOD; biofilter; regnbädd; ungdomar; utemiljöer; skolgård; högstadieskola;

  Sammanfattning : I det här arbetet kan ni finna en hur en högstadieskola med integrerad öppen dagvattenhantering kan se ut. Grunden till förslaget baserar sig på de litteraturstudier som förekommit arbetet, både de där de tekniska bitarna har sitt fäste men även utifrån intresse för vad ungdomar har för preferenser på sin utemiljö. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man begränsa spridningen av allvarliga växtskadegörare? : en studie som belyser riskerna med importerat växtmaterial och plantskolors och handelsträdgårdars attityd kring problematiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ola Ringdahl; [2018]
  Nyckelord :allvarliga växtskadegörare; skadegörare på träd; importerat växtmaterial; attityder; plantskolematerial; patogener;

  Sammanfattning : Importerat växtmaterial ser man i de flesta plantskolor och handelsträdgårdar. Det är något som är nödvändigt för att de ska kunna tillgodose kundernas alla önskemål. Med importerat växtmaterial tillkommer risken att på samma gång introducera nya växtskadegörare till Sverige. LÄS MER

 5. 5. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER