Sökning: "vad betyder Styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vad betyder Styrdokument.

 1. 1. Vad betyder kultur? : En studie av kulturbegreppet i kulturpolitiska styrdokument i mycket glesa landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Mårald; [2020]
  Nyckelord :Glesbygd; kulturpolitik; styrdokument; kulturbegreppet; bibliotek; kulturpolitiska grunder; problem; geografi;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point from examining the basis of culture and how the public library fits in that, all through a rural lens. This was achieved through an analysis of the use of the concept of culture in cultural policy documents from 15 very rural municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Närhet och vila i förskolan : En studie om närhet och vila i uteförskolan i jämförelse med den traditionella

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonna Paegle; [2020]
  Nyckelord :Attachment; rest; preschool; Närhet; vila; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att jämföra hur förskollärare i utomhusförskolor jämfört med förskollärare i den traditionella förskolan tillfredsställer barnens behov av vila och närhet. Undersökningen sker med hjälp av intervjuer av förskollärare på olika verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta barns perspektiv och motverka kränkningar : ett arbetsmaterial som stöd för förbättrad kommunikation och ökat samarbete i arbetslagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rudenmo; Tina Wernersson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmaterial; barns perspektiv; förskola; kollegialt lärande; kommunikation; kränkande behandling; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där barnen ses som kompetenta medmänniskor som har egna rättigheter. Att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen vardag är någonting som uttrycks i förskolans styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER