Sökning: "vad betyder ansvarstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad betyder ansvarstagande.

 1. 1. Viljan att investera i en bostadsnära solcellsanläggning : Undersökning av investeringsvilja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Ronnerfors; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Andel i anläggning; normer; social acceptans; investeringsvilja;

  Sammanfattning : Denna studie syftar främst till att undersöka investeringsviljan till att bygga en solcellsanläggning, på Porsön i Luleå, som lokalbefolkningen kan köpa andelar i. Enligt nyttoteori väljer individer att konsumera de varor och tjänster som ger störst nytta och är begränsade av inkomsten. LÄS MER

 2. 2. ASSET-LIABILITY MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF A PENSION FOUNDATION : SIMULATION AND EVALUATION OF INVESTMENT- AND PORTFOLIO SELECTION STRATEGIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jean-Pierre Kayal; Martin Norberg; [2020]
  Nyckelord :Investment strategies; Portfolio Selection Strategies; Pension Foundation;

  Sammanfattning : Asset Liability Management is a current topic where accountability of asset management is of high importance. This is a result of continuously increasing investments in the stock market globally. The globalisation exposes a big part of the different markets to the same types of risk. LÄS MER

 3. 3. Rationalitet och CSR : – en studie om ekonomiskt rationella företags ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Victor Atterström; Henric Theorin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhället, kunder, intresseorganisationer och andra intressenter efterfrågar i allt större utsträckning att företag tar ett absolut ansvar för samhället och dess funktioner. Det finns dock ekonomer som anser att företagen i praktiken bara har som ansvar att maximera vinst till sina ägare. LÄS MER

 4. 4. ”Det där med CSR verkar vara på tapeten.” : En studie om hur tre företag kommunicerar CSR.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Josefine Blom; Kristin Rudenstam; [2012]
  Nyckelord :CSR; Kommunikation; Image; Identitet; Legitimitet; Semiotik; Förtroende;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att producera en kvalificerad text för att kunna skapa en bättre förståelse inför hur och varför företag väljer att kommunicera CSR. Inför arbetet med denna studie upplevde vi en förvirring om vad begreppet CSR innebär, och vidare att detta många gånger försvårar kommunikationen av det CSR som det enskilda företaget bedriver. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk förmåga, Social förmåga, Ledarskap : egenskaper på "bra" lärare?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Grengby; [2010]
  Nyckelord :läraryrket; lärarrollen; pedagogisk förmåga;

  Sammanfattning : AbstractUr ett elevperspektiv belyser uppsatsen frågan vad en ”bra” lärare är. Elevers åsikter placeras in i tre större teman; pedagogisk förmåga, social förmåga samt ledarskap. Korrelation mellanvad elever anser viktigt och vad elever anser möta utforskas också. Detta görs via en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER