Sökning: "vad betyder att vara professionell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad betyder att vara professionell.

 1. 1. Erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabeth Jönsson; Ann-Charlotte Johansson; [2014]
  Nyckelord :arbetsuppgift; erfarenhet; hemsjukvård; legitimerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som tidigare vårdades på sjukhus vårdas nu hemma. Att vara  sjuksköterska i kommunal hemsjukvård är ett arbete med många olika arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, sårvård och rådgivning. Dessutom har sjuksköterskan ett övergripande ansvar för patientens totala omvårdnadsinsatser. LÄS MER

 2. 2. Professionell utveckling : betydelsen av verksamhetsförlagd utbildning i utland

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Gülich; Marie Vidhall; [2011]
  Nyckelord :clinical practice; abroad; nursing student; nursing care; learning; VFU; utland; sjuksköterskestudenter; omvårdnad; lärdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen gör att den kulturella kompetensen hos sjuksköterskan är viktig. Studier har visat att sjuksköterskestudenter som varit på internationellt utbyte och haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utland utvecklat en kulturell medvetenhet och personlig utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kriminella ungdomsgäng : - en studie om grupptillhörighet, gängkriminalitet och professionellas insatser

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Susanna Edvardsen; Jeanette Olsen; [2006]
  Nyckelord :ungdomar; kriminalitet; gäng; stigma; Ziehe; Goffman;

  Sammanfattning : Avsikten med arbetet har varit att belysa hur de professionella ser på, vad ett kriminellt ungdomsgäng betyder för den enskilde gängmedlemmen, även att få större kunskap om de professionellas erfarenheter i möten med ungdomar. Frågeställningarna var, vad tillhörighet i ett kriminellt ungdomsgäng har för påverkan på den enskilde gängmedlemmen? Den andra löd, hur man som professionell arbetar med kriminella ungdomsgäng? Metoden vi använde oss av var kvalitativ. LÄS MER