Sökning: "vad betyder business Administration"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad betyder business Administration.

 1. 1. Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? En empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronica Bjurhult; Mimmie Andersson; [2013]
  Nyckelord :Tillgänglighet; kundrelationer; bank; tjänstesektorn; teknologi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad betyder tillgänglighet i tjänstesektorn? Empirisk undersökning av bankkunders uppfattningar Seminariedatum: 2013-05-30 Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonom-programmet, 30 HP Författare: Mimmie Andersson och Veronica Bjurhult Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Tillgänglighet, kundrelationer, bank, tjänstesektorn, teknologi Syfte: Utforska betydelsen av tillgänglighet i banksektorn och delvis applicera våra slutsatser på tjänstesektorn. Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning med ett slumpmässigt urval. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Joacim Carlsson; Fredrik Thanche; [2004]
  Nyckelord :Lojalitet; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing? Författare Joacim Carlsson och Fredrik Thanche Handledare Marie Aurell Institution Managementhögskolan vid Blekinge tekniska högskola Kurs Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10p Syfte Vi avser i vår uppsats att undersöka vad som påverkar lojaliteten vid en outsourcingprocess. Utifrån hur företagets agerande påverkar personalen avser vi också att ge förslag på vad man ska tänka på som outsourcande företag och hur man kan arbeta med att bibehålla lojalitet vid en outsourcing. LÄS MER