Sökning: "vad betyder förgymnasial utbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad betyder förgymnasial utbildning.

  1. 1. Vad är viktigast inom historieämnet? : En undersökning om historieundervisningen på gymnasiet ur elevperspektiv med fokus på social bakgrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Johanna Holmberg; [2008]
    Nyckelord :Historia; utbildning; social bakgrund; intresse;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad eleverna på gymnasiet anser vara viktigast att lära sig inom historieämnet samt att se vilken skillnad det finns mellan de elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning, föräldrar med gymnasial utbildning och föräldrar med eftergymnasial utbildning. Undersökningen har genomförts med hjälp av en enkätundersökning i fyra olika klasser; en barn- och fritidsklass, en naturvetenskaplig klass och två samhällsvetenskapliga klasser. LÄS MER