Sökning: "vad betyder grupp kultur individ"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad betyder grupp kultur individ.

  1. 1. Vad styr bruket av slöja; individ, kultur, religion? : några muslimska kvinnors syn på slöjan

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Susanne Gzaiel-Claesson; [2007]
    Nyckelord :hidjab; islam; muslim; slöja; sjal; huckle; kvinnosyn; koranen; haditherna; Israel;

    Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur muslimska kvinnor själva ser på bruket av slöja (hidjab). Jag har intervjuat kvinnor, i Israel, som bär slöja men även kvinnor som inte bär slöja. Flera kvinnor som valt att bära slöja beskriver grupptryck från omgivningen som en stark påverkansfaktor. LÄS MER