Sökning: "vad betyder hållbar utveckling för mig"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad betyder hållbar utveckling för mig.

 1. 1. E-waste, skräpet med värde: En industridesignlösning på ett farligt avfall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Anton Ferneryd; [2018]
  Nyckelord :industridesign; dammsugare; e-waste; elektroniskt avfall; hållbarhet; hållbar design;

  Sammanfattning : Detta examensarbete grundar sig i mitt intresse för hemelektronik. Och eftersom jag nu snart har studerat sex terminer på industridesignprogrammet på Högskolan i Gävle så betyder det att jag även har kunskap om industridesign med ett fokus på hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Drömmer svenskämnet om hållbar utveckling? : En ekokritisk läsning och didaktisk diskussion om romanen Blade Runner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Vainikainen; [2016]
  Nyckelord :Blade Runner; ecocriticism; ecocritical pedagogy; ecofeminism; sustainable development; Blade Runner; ekokritik; ekokritisk pedagogik; ekofeminism; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det finns för didaktiska möjligheter i att utföra ekokritiska läsningar av dystopisk skönlitteratur vid undervisning om hållbar utveckling i svenskämnet. För att undersöka detta utfördes en ekokritisk läsning av science fiction- romanen Blade Runner, originaltitel Do Androids Dream of Electric Sheep, av Philip K Dick. LÄS MER

 3. 3. Om hållbar stadsplanering i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Ida Blank; [2012]
  Nyckelord :planering; hållbar stadsutveckling; Malmö; trafik; Citytunneln; cykelparkering; planeringsverktyg;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som hörs överallt idag. Men vad betyder det och vad är en hållbar stad? Som blivande landskapsarkitekt har jag blivit intresserad av vad jag kan göra i framtiden för att främja en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Vad gör dig till en grön konsument? : En studie kring vad som påverkar och vad som ligger till grund för konsumenter när de väljer eller inte väljer ekologiska livsmedel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Anna Johansson; [2006]
  Nyckelord :ekologisk mat; grön konsument; hållbar konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : En lösning på den växande miljöförstöringen tros vara en anpassning till en mer hållbar utveckling. En del av den hållbara utvecklingen anses vara grönare konsumtion, vilket betyder en mer resurseffektiv och skonsammare konsumtion för miljön. LÄS MER