Sökning: "vad betyder inverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden vad betyder inverkan.

 1. 1. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Carolina Hertzberg; [2020]
  Nyckelord :power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Sammanfattning : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. LÄS MER

 3. 3. Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Leopoldo Vallejos; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

  Sammanfattning : I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. LÄS MER

 4. 4. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ylva Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av viskositet hos asfaltbruk - Mätningar med rotationsviskosimeter på bruk med olika fillersorter och mängder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Rosqvist; [2019]
  Nyckelord :Filler; bitumen; asfaltbruk; viskositet; rotationsviskosimeter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitumen och dess egenskaper har länge ansetts vara den viktigaste faktorn för en asfalts funktion. Egenskaperna som finns är hos bitumen är relativt enkla att kontrollera. LÄS MER